İSTİYORUZ Kİ...
  • Okulumuzda  Sevgi,  Saygı  ve  Hoşgörü herkesin ortak değeri olsun.
  • Toplumsal yaşantımızın her alanında herkes hukukun üstünlüğüne inansın
  • Okulumuzda öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin.
  • Öğrenenler öğrendiklerini kendisi, ailesi, milleti ve tüm insanların yararı için kullansın.
  • Okulumuzda öğrenen ve öğretenler değişime ve gelişime açık olsun.
  • Okulumuzda çalışanlar gerekenleri yaparken kendilerinden emin olsun. Doğruları yaptıklarında alacakları cevaptan korkmasın ve gerekenleri yerine getirmede endişeleri olmasın.
  • Okulumuzda her bireyin eşit olduğunu tüm veli, öğrenen ve öğretenler bilsin. 
  • Okulumuzda, herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın.

Gelibolu Fen Bilimleri Temel Lisesi

http://www.gelibolufenbilimleritemellisesi.com/modules/mastop_publish/?tac=Vizyonumuz